top of page

 

FORTUNA BEACH  HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2023  

ÇEVRESEL KONULAR · 

 • Otellerimiz için entegre politikası güncellenmiş ve çalışmalarımız bu politika çerçevesinde, çevreye olan etkimizi minimuma çekmeyi hedefleyerek sürdürülmüştür. 

 • Muhtelif zamanlarda çevre yönetimi konularında danışman firmamız tarafından tüm departman çalışanlarıyla eğitimler ve toplantılar yapılmış ve bu toplantılar kayıt altına alınmıştır.

 • Su ve enerji tasarrufu konusunda personel alanlarına bilgilendirme yazıları asılmış ve personellerimize eğitimler verilmiştir.

 • A sınıfı ürünler satın alınmasına özen gösterilmektedir.

 • Atık miktarını azaltmak amacıyla satın alınacak yiyecek ve içecek ürünlerinin mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden ve büyük ambalajlı alımına özen gösterilmektedir.

 • Odalarımızda bulunan linen prosedürü uygulaması sürdürülmekte, böylece gereksiz su ve deterjan tüketimi önlenmektedir.

 • Su ve enerji tüketim kayıtları günlük, aylık ve yıllık olarak tutulmaya devam edilmiştir. 

ENERJİ VE SU TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMELERİ · 

 •  2024 yılında enerji tüketimlerimizi %3 azaltmayı, Su tüketimimizi %2 ve Atık miktarımızı %5 azaltmayı hedefliyoruz 

 •  1. SOSYAL PROJELER Tesis politikasına uygun olarak, markamızın getirdiği sosyal sorumluluk anlayışı ile başta çalışanlar olmak üzere misafir ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması üzere sosyal projeler planlanmıştır.

 • İşletme fiziksel koşulların el verdiği oranda engelsiz erişime destek olmaktadır. 

 • Yapılan Projeler:

 1. Kadınları gece mesaiye bırakmama, ağır işte çalıştırmama, çocuk yaşta işçi çalıştırmama gibi pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

 2. Tüm çalışanlara sosyal güvenlik sisteminin sağladığı sağlık hizmeti vermektedir.  

ÇEVRE İLERLEME RAPORU · 

 YASAL GEREKLİLİKLER  

 • Tesisin Çevre izni alınmış olup 5 yıl geçerlidir. Çevre ile ilgili (ÇED gerekli değildir, Sıfır Atık Belgesi vb) yasal zorunluluk kapsamındaki tüm gerekliliklerimizi yerine getirip, yasal zorunluluklarımızı takip etmekteyiz. 

 PERSONEL İLERLEME RAPORU  

 • Personel Yemekhanesine dilek, öneri ve şikâyet kutusu konulmuştur. Bu kutunun anahtarı üst yönetimde olup, personelin dilek, şikâyet ve önerilerinin bu şekilde üst yönetime ulaştırılması kolaylaştırılmıştır.

 • Personellere en az asgari ücretin yanında yemek verilmektedir.

 • Personellerimizin iş kıyafetleri otelimiz tarafından çamaşırhanede yıkanmaktadır.

 • Her ay, ay içerisinde doğan tüm çalışanların doğum günü kutlamaları yapılacaktır.

 • Sürekli eğitime önem vererek periyodik olarak değişik konularda (Departman İş Başı Eğitimleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Yangın, Çevre, Sertifikalı İlkyardım Eğitimi gibi)  

SOSYAL KONULAR, İNSANA BAKIŞ AÇISI VE YEREL TOPLUM İLİŞKİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER 2024  

Yılı Hedeflerimiz ve 2023 Yılında Kaydedilen Gelişmelere Yönelik İlerleme Raporu 

 

 • FORTUNA BEACH HOTEL  çevrenin, çalışanların ve içinde bulunduğu toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sorumlulukları içinde görür.

 • Bölgede kültürel zenginliği ve yerel üreticileri destekler, yerel ekonomiye katkı sağlar. Yerel ürünleri tercih eder ve tesisin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlara iş imkanı sağlar.

 • Mevcut personel ile uzun süreli çalışmayı hedefler. Bilgi, görgü ve becerilerinin arttırılması ile ilgili eğitim programları uygular.

 • İşletmemizde engelli personel istihdam edilmesine önem verilir.

 • İşletmemiz, yerel halkı ve öğrencileri imkanları dahilinde destekler. 

 • Restoranda bulunan menüde yemekler,yörenin kültürel yapısı, müzikleri, misafirlere tanıtılır. 

bottom of page